DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d'informació a continuació es faciliten les següents dades:

Nom: GEMMA CARDIEL VILLALBA
Domini: www.festuk.com
Domicili: Rambla del Poblenou, 67  (Barcelona)
NIF: 40989981W
Correu electrònic de contacte: info@festuk.com

USUARIS:

L'accés o ús del portal www.festuk.com atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides.

Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL:

www.festuk.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (en endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a www.festuk.com als quals l'USUARI té accés.

L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que www.festuk.com ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.festuk.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistemes físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats ; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. www.festuk.com es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, www.festuk.com no serà responsable de les opinions publicades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

PROTECCIÓ DE DADES:

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa a l'usuari que les seves dades personals s'incorporaran a fitxers propietat de www.festuk.com. www.festuk.com compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari.

Per a això, al costat de cada formulari que reculli dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a www.festuk.com, es fa saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, www.festuk.com informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment. En qualsevol moment es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a info@festuk.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

www.festuk.com per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de www.festuk.com

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de www.festuk.com.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de www.festuk.com. L'USUARI haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de www.festuk.com.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

www.festuk.com no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS:

www.festuk.com es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com en la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS:

En el cas que en www.festuk.com disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, www.festuk.com no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas www.festuk.com assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ:

www.festuk.com es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS:

www.festuk.com perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

www.festuk.com podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre www.festuk.com i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.